اخبار و مطالب اخبار و مطالب

شرايط عمومي اهداي خون

شرايط عمومي اهداي خونشرايط عمومي اهداي خون

براي آنکه شما بتوانيد خون خود را اهدا کنيد بايد واجد شرايطي باشيد که بواسطه آن ، اهداي خون ، نه براي سلامتي بدن شما عوارضي در برداشته باشد ونه براي فردي که قرار است خون شما به وي تزريق گردد.

شرايط اصلي اهداي خون به قرار زير هستند :

1-حداقل سن 17 سال وحداکثر 65 سال . البته با نظر وصلاحديد پزشک ممکن است در بالاي اين محدوده سني نيز بتوان خون اهدا کرد.

2-حداقل وزن 50کيلوگرم .

3-رعايت فاصله زماني حداقل 8 هفته بين دو نوبت اهداي خون ، با اين شرط که دفعات اهداي خون از 4 بار در سال تجاوز ننمايد. البته بهتر است آقايان با فواصل 3 ماهه ، وخانم ها با فواصل 4 ماهه نسبت به اهداي خون اقدام نمايند.

4-تندرستي ، بدان معني که علاوه براحساس سلامتي ، توانايي انجام فعاليت هاي معمول زندگي خود را داشته باشيد. خوب است بدانيد ، که در رابطه با اهداي خون ، حتي يک فرد ديابتي يا مبتلا به پرفشاري خون ، که بيماري وي تحت کنترل و در سير درمان قرار داشته باشد نيز تندرست محسوب مي شود.