اخبار و مطالب اخبار و مطالب

شركت بانوان انتقال خون يزد در برنامه نشاط، ورزش ، سلامتي

شركت بانوان انتقال خون يزد در برنامه نشاط، ورزش ، سلامتيبمناسبت روز تربيت بدني و با هدف ترويج سلامت بانوان در جامعه، بانوان انتقال خون يزد در اين مراسم شركت نمودند. به گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون يزد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با هدف ترويج فرهنگ سلامت در بين بانوان صبح روز چهارشنبه 11 آبان ماه برنامه متنوع فرهنگي ? آموزشي ? ورزشي تحت عنوان نشاط ورزش و سلامتي در بين بانوان در محل پارك طوبي ( پارك مخصوص بانوان) برگزار كرد كه در اين بين بانوان انتقال خون يزد در اين مراسم حضوري فعال داشتند. گفتني است در اين برنامه ابتدا خانم دكتر خلاصه زاده متخصص بهداشت و روان در خصوص تاثير سلامت جسم بر روان و موضوعاتي از اين قيبل سخنراني نمود و در ادامه خانم دكتر نجار زاده متخصص تغذيه در مورد اهميت تغذيه سالم بانوان مطالبي ايراد نمود. در ادامه اين برنامه بانوان به مدت 15 دقيقه نرمش نمودند.