اخبار و مطالب اخبار و مطالب

شركت تيم آموزش پايگاه انتقال خون يزد در اردوگاه هلال احمر واقع در علي آباد( اردوي حجاب و عفاف) جهت ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان

شركت تيم آموزش پايگاه انتقال خون يزد در اردوگاه هلال احمر واقع در علي آباد( اردوي حجاب و عفاف) جهت ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوانبا هماهنگي مدير كل امور اجتماعي استانداري  و جمعيت هلال احمر يزد تيم آموزش پايگاه انتقال خون يزد در اردوگاه                                 هلال احمر واقع در علي آباد( اردوي حجاب و عفاف) جهت ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان شركت نمود.

    به گزارش روابط عمومي، بمناسبت روز نهم مرداد روز ملي اهداي خون و هفته انتقال خون به منظور ترويج فرهنگ اهداي خون همايش دانش آموزشي در محل اردوگاه علي آباد تفت در تاريخ 12/5/89 با سخنراني آقاي ذوالمفاخر،‌كارشناس انتقال خون و با حضور 120 نفر از دانش آموزان مقطع دبيرستان برگزار گرديد و در خصوص ضرورت اهداي خون، بيماريهاي منتقله از راه خون و شرايط و مراحل اهداي خون صحبت شد. در پايان بروشورهاي آموزشي بين دانش آموزان توزيع گرديد.