اخبار و مطالب اخبار و مطالب

شركت پرسنل و فرزندانشان در برنامه تلويزيوني شكوفه هاي تابان به مناسبت روز نهم مرداد

شركت پرسنل و فرزندانشان در برنامه تلويزيوني شكوفه هاي تابان به مناسبت روز نهم مردادشركت پرسنل و فرزندانشان در برنامه تلويزيوني شكوفه هاي تابان به مناسبت روز نهم مرداد

     به گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون يزد، به مناسبت هفته انتقال خون و نهم مرداد روز اهداي خون پرسنل پايگاه به همراه فرزندان خود در برنامه كودك شكوفه هاي تابان شركت نمودند.

   اين برنامه كودك كه روز يكشنبه مورخ 9/5/90 از ساعت 15/17 تا 18 طول كشيد كارشناس و پزشك اين پايگاه در خصوص اهداي خون براي كودكان و بينندگان مطالبي بشرح ذيل مطرح نمودند.

  1. آشنايي با سازمان انتقال خون براي رده سني كودكان
  2. آموزش شرايط اهداي خون و پاسخ به سوالات كودكان
  3. آموزش موارد معافيت هاي خون به زبان كودكانه
  4. آشنايي با فرآورده هاي توليد شده در انتقال خون و گروه هاي خوني

   نكته قابل ذكر اينكه در طول برنامه آدرس پايگاه و ساعات خونگيري در ماه مبارك رمضان براي بينندگان بازگو و همچنين اين برنامه بصورت زنده از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مركز يزد شبكه تابان پخش گرديد.

   در پايان به مناسبت روز نهم مرداد روز اهداي خون و در راستاي ترويج فرهنگ اهداي خون جوايزي به رسم يادبود از طرف روابط عمومي پايگاه انتقال خون يزد بين كودكان حاضر در اين برنامه اهدا گرديد.