اخبار و مطالب اخبار و مطالب

شناسایی پنجمین فرد گروه خونی خیلی نادر (P NULL Oمثبت) در استان یزد

شناسایی پنجمین فرد گروه خونی خیلی نادر (P NULL Oمثبت) در استان یزد

به گزارش روابط عمومي اداره کل انتقال خون يزد، پنجمین فرد گروه خونی خیلی نادر با گروه خونی Oمثبت P NULL  در استان یزد شناسایی و لوح آموزشي و پلاك شناسايي وی توسط مدیر کل انتقال خون استان اهدا گردید.

این خانم در سال گذشته برای عمل جراحی به یکی از بیمارستان های یزد مراجعه نمود که پس از آزمایش های به عمل آمده بر روی گروه خونی وی مشخص می شود که گروه خونی او با هیچ کدام از گروه های خونی سازگاری نداشته و برای شناسایی، نمونه گروه خونی وی به انتقال خون یزد ارسال گردید که پس از آزمایش های انجام گرفته، مشخص شد که از گروه های خونی خیلی نادر می باشد و پس از ارسال نمونه برای آزمایشگاه تخصصی سازمان انتقال خون در تهران مشخص شد که گروه خونی او P NULL  Oمثبت می باشد که از هر 10 هزار نفر یا بیشتر یک نفر دارای این نوع گروه خونی  هست که تا بحال تعداد نفرات شناسایی شده با این گروه خونی در ایران انگشت شمار هستند.

 گفتني است درسالهای گذشته3 شهروند يزدي و يك شهروند هرمزگاني داراي گروه خوني نادر (O بمبئي)، توسط اين اداره کل شناسايي شدند که وی پنجمین فرد شناسایی شده با گروه خونی خیلی نادر می باشد.

مدیر کل انتقال خون یزد در پایان مراسم ضمن اهدای لوح آموزشی و پلاک شناسایی گروه خونی نادر به این خانم ، اطلاعاتي در رابطه با گروه خوني مذكور ارائه داد و از وی خواست با توجه به داشتن شرایط جسمی مناسب برای اهدای خون مراجعه نماید تا در موقع ضرورت بتوان از آن استفاده نمود. زیرا که خون های اهدایی از سوی افراد گروه خونی نادر، توسط پایگاه های انتقال خون به صورت مخصوص به تهران ارسال می گردد و آنجا در بانک خون های نادر تا ده سال نگهداری می شود.

 لازم به ذكر است در دسته بندی این نوع گروه های خونی؛ از هریک در 1000 تا 5000 نفر به نام گروه خونی کمیاب و از هر 5000 تا 000/10 نفر به نام گروه خونی نادر و از هر 000/10 نفر به بالا به نام گروه خونی خیلی نادر نامیده می شوند.