نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شناسایی گروه خونی نادر دیگر در یزد و نجات جان وی

شناسایی گروه خونی نادر دیگر در یزد و نجات جان وی

به گزارش روابط عمومي اداره کل انتقال خون يزد، با تلاش کارکنان انتقال خون یزد و تاییدیه آزمایشگاه تخصصی سازمان انتقال خون بیماری با گروه خونی خیلی نادر که از گروه خونی  Oمثبت و زیرگروه هایP   شناسایی و با تزریق همین گروه خونی از فرد دیگر نجات یافت.

محمد علیدادی از استان هرمزگان چندی پیش در بیمارستان افشار برای عمل جراحی قلب بستری شد و پس از آزمایش های به عمل آمده بر روی گروه خونی وی مشخص می شود که گروه خونی او با هیچ کدام ازگروه های خونی سازگاری نداشته و برای شناسایی، نمونه گروه خونی وی به انتقال خون یزد ارسال گردید که پس از آزمایش­های متعدد، مشخص شد که ازگروه های خونی خیلی نادر می باشد و پس از ارسال نمونه برای آزمایشگاه تخصصی سازمان انتقال خون در تهران مشخص شد که گروه خونی او  Oمثبت و از  زیر گروه های P   می باشد که  از هر10 هزار  نفر یا بیشتر یک نفر دارای این نوع گروه خونی هست که تا بحال تعداد نفرات شناسایی شده با این گروه خونی در ایران انگشت شمار هستند.

با توجه به اینکه در سال گذشته فردی با گروه خون خیلی نادرo مثبت P NULL که توسط این اداره کل شناسایی شده بود و با فراخوان و اهدای خون وی و همچنین با هماهنگی های انجام شده توسط اداره کل انتقال خون یزد با سازمان انتقال خون کشور و ارسال یک کیسه با مشخصات مشابه گروه خونی P NULL  از بانک ملی خون های نادر، دوکیسه خون برای نجات جان بیمار جهت جراحی آماده شد.

 به گفته دکتر مالی پزشک جراح ،عمل جراحی بیمار با موفقیت انجام شده و حال عمومی وی در حال بهبودی است و در روز های آینده از بیمارستان مرخص می شود.

گفتني است درسالهای گذشته 3 شهروند يزدي و يك شهروند هرمزگاني داراي گروه خوني نادر (O بمبئي)،توسط اين اداره کل شناسايي شدند که وی ششمین فرد شناسایی شده با گروه خونی خیلی نادر می باشد.

 لازم به ذكر است در دسته بندی این نوع گروه های خونی؛ از هریک در 1000 تا 5000  نفر به نام گروه خونی کمیاب و از هر 5000 تا 10000 نفر به نام گروه خونی نادر و از هر 10000 نفر به بالا به نام گروه خونی خیلی نادر نامیده می شوند.