نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای نوآوری،فناوری و اقتصاد دانش بنیان در اداره کل انتقال خون یزد تشکیل شد

شورای نوآوری،فناوری و اقتصاد دانش بنیان در اداره کل انتقال خون یزد تشکیل شد

بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی و با توجه به شعار سال و در جهت اهداف سازمان انتقال خون برای خدمت بهتر و علمی تر شورای نوآوری،فناوری و اقتصاد دانش بنیان در اداره کل انتقال خون یزد تشکیل شد با هدف نوآوری و کارآفرینی ،انجام پژوهش‌های کاربردی توجه به امر اقتصاد دانش بنیان و فناوری در طب انتقال خون ،شورای مذکور در انتقال خون یزد تشکیل شد و با تشکیل زیر گروههای زیر در حیطه های : *مهندسی پزشکی وتجهیزات *سلول‌های بنیادی ،ژن درمانی و سلول درمانی * کلینیکال ،پاراکلینیکال و درمانی *فرهنگ سلامت و سبک زندگی سالم و سلامت معنوی و اجتماعی *بیوانفورماتیک فعالیت خود را ادامه داد جلسات مشترک با دانشگاه‌های استان برای همکاری‌های علمی و پژوهشی،و آموزشی و انعقاد تفاهم نامه ،تشکیل شورا و تعیین اعضا ، تشکیل ۶ جلسه کاربردی زیر گروه‌ها، پیگیری تشکیل مرکز نو آوری و کار آفرینی و مرکز رشد علوم و فناوری طب انتقال خون و پیگیری تشکیل مرکز تحقیقات علوم و فناوری طب انتقال خون و همچنین گروه آموزشی علوم و فناوری طب انتقال خون در دانشگاه‌های استان و انتقال خون استان و بررسی ایده چند پروژه علمی پژوهشی نوآورانه و فناور و ارائه طرحهای تحقیقاتی چند پروژه علمی و شرکت در جلسات علمی دانشجویی و ایده پردازی دانشجویی ، از دستاوردهای این شورا است . همچنین با همکاری اساتید دانشگاه و گروه‌های آموزشی برای دانشجویان گروه‌ها و رشته های مختلف کار آموزی در سازمان انتقال خون تدوین گردیده است .شرکت کارشناسان این سازمان در اردوهای راهیان پیشرفت و دانش دانشجویی از دیگر فعالیت‌های انجام شده است بازدید نخبگان و اساتید دانشگاه در گروه‌ها و رشته های مختلف علمی و دانشگاهی ،ارتباط با شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری ، بازدید دانشجویان رشته ها وگروه‌های مختلف علمی از انتقال خون دیگر دستاوردهای این شورا می باشد