اخبار و مطالب اخبار و مطالب

صعود جمعي از اعضاي تيم كوهنوردي بسيج اين پايگاه به ارتفاعات شهرستان مهريز

صعود جمعي از اعضاي تيم كوهنوردي بسيج اين پايگاه به ارتفاعات شهرستان مهريز  به گزارش روابط عمومی پایگاه ، بمناسبت هفته سلامت ، تيم كوهنوردي پايگاه مقاومت بسيج شهيداشرفي اصفهاني انتقال خون يزد روز 5 شنبه مورخ 25/1/90 به ارتفاعات شهرستان مهريز (كوه غربالبيز) صعود كردند. اين كوهنوردي با هدف ترويج روحيه نشاط و شادابي و همچنين سلامت پرسنل كاركنان دولت از سوي بسيج ادارات و با حضورسازمان ها و ارگان هاي دولتي و نهادهاي استان در سالي كه مزين است به  "سال جهاد اقتصادي" برگزار شد كه تيم اعضاي كوهنوردي بسيج اين پايگاه متشكل از 8 نفر در اين مراسم شركت نمودند .

     نكته قابل ذكر اينكه حضور پر شور اعضاي تيم كوهنوردي پايگاه انتقال خون يزد با در دست داشتن پرچم سازمان انتقال خون به نوعي باعث ترويج فرهنگ اهداي خون در بين دهها كوهنوردي بود كه بدون پرچم يا دست نوشته اي به محل آمده بودند.