اخبار و مطالب اخبار و مطالب

فردي با مشخصات گروه خوني O بمبئي با اهداي خون جزو اهداكنندگان خون های نادر قرار گرفت

فردي با مشخصات گروه خوني O بمبئي با اهداي خون جزو اهداكنندگان خون های نادر قرار گرفتبه گزارش روابط عمومي انتقال خون استان يزد، يكي از افراد شناسايي شده با گروه خوني O بمبئي با حضور در پايگاه انتقال خون يزد خون خویش را اهدا نمود. گفتني است در سال گذشته 4 نفر با مشخصات گروه خوني O بمبئي كه از گروه هاي خوني نادر و كمياب در دنياست در استان توسط اين پايگاه شناسايي شدند كه از اين تعداد 3 نفر بومي هستند و در اين بين نام يك خانم نيز به چشم مي خورد. لازم به ذكر است اين 3 فرد شناسايي شده با گروه خوني O بمبئي نسبت خانوادگي با هم دارند كه روز چهارشنبه يكي از اين افراد با اهداي خون خود در فهرست اهدا كنندگان خون های نادر قرار گرفت. خون اهدایی افراد با گروه های نادر در بانک خون گروه های نادر در سازمان انتقال خون ایران جهت افراد نیازمند به این گروه های خونی ذخیره می گردد.