اخبار و مطالب اخبار و مطالب

فرهنگيان يزدي هفته احسان و نيكوكاري را با اهداي خون شروع نمودند

فرهنگيان يزدي هفته احسان و نيكوكاري را با اهداي خون شروع نمودند

      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، جمعي ازمعلمين، فرهنگيان و كاركنان اداره كل آموزش و پروش استان يزد به مناسبت هفته احسان و نيكوكاري خون اهدا نمودند.

     شايان ذكر است با توجه به قرار گرفتن در هفته احسان و نيكوكاري برخي از معليمن كه در حال اهداي خون بودند، اهداي خون را مصداق بارز احسان و نيكوكاري و كمك به هم نوع خواندند.

      گفتني است فرهنگيان كه نمونه هاي بارز الگوپذيري جامعه محسوب مي شوند هدف از اين كار خداپسندانه را ترويج فرهنگ اهداي خون ،‌كمك به هم نوع دانستند.