اخبار و مطالب اخبار و مطالب

فعاليت هاي پايگاه انتقال خون شهرستان ميبد و اردكان در هفته انتقال خو

فعاليت هاي پايگاه انتقال خون شهرستان ميبد و اردكان در هفته انتقال خواهم فعاليت هاي صورت گرفته در پايگاه انتقال خون شهرستان ميبد و اردكان در هفته انتقال خون بدین شرح می باشد :

1-درخواست از سه نشريه كثير الانتشار شهرستان ميبد جهت درج پيام هاي تبليغاتي سازمان در ذيل صفحات شماره اخير نشريه مربوطه

2-توزيع كارت پستال و خودكار با چاپ پيام هاي تبليغاتي سازمان بين مراجعين به پايگاه

3-توزيع بروشورهاي تبليغاتي انتقال خون بين نمازگزاران نمازجمعه ميبد وهمچنين درخواست از امام جمعه شهرستان جهت اعلام روز وهفته انتقال خون وتوصيه به استقبال گسترده تر از عمل خداپسندانه اهداي خون

4-هماهنگي با سازمان تبليغات شهرستان جهت مراجعه طلاب حوزه علميه برادران به پايگاه جهت اهداي خون در تاريخ 12/5/89 كه از بين بيست نفر مراجعه كننده تعداد پانزده نفر موفق به اهداي خون گرديدند و خبر آن نيز در صدا وسيماي استان منعكس گرديد.

5-نصب پنج عدد بنر تبليغاتي انتقال خون در محل هاي پر رفت وآمد شهرستان ميبد بمدت دو هفته با هماهنگي شهرداري