نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت جهادی در استان یزد؛ کاهش میزان ضایعات خون از 13% به 3 %

فعالیت جهادی در استان یزد؛ کاهش میزان ضایعات خون از 13% به 3 %

 مدیر کل انتقال خون استان یزد در نشست صمیمی با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی از فعالیت جهادگونه و کاهش میزان ضایعات از 13% در سال 1392 به 3% در سال 95 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل انتقال خون استان يزد، در نشست مدیر کل انتقال خون استان  و معاون توسعه منابع و نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که صبح شنبه 17 تیر در دفتر مدیر کل انتقال خون برگزار شد، دکتر تقوائی درباره نحوه کاهش میزان ضایعات خون از سال 92 تا 95 و اقداماتی که در این راستا صورت گرفته صحبت نمود.

وی از تعامل این اداره کل و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به نیکی یاد کرد و افزود: تعامل و همکاری موثری بین دو دستگاه برقرار است و امیدوارم با کمک هم بتوانیم خدمات موثرتری در زمینه بهداشت و درمان به بیماران ارائه دهیم.

دکتر وفائی نسب؛ معاون توسعه منابع و نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز از تعدد محصولات و خدمات ارزنده انتقال خون برای بیماران و همت ستودنی در زمینه کاهش میزان ضایعات خون یاد کرد و گفت: با همکاری و هماهنگی انتقال خون و مراکز درمانی و ایجاد کارگاه های آموزشی و توجیه کارکنان مراکز درمانی در زمینه مصرف بهینه خون، توانستیم نقش خوبی در زمینه مصرف بهینه خون ایفا کنیم.

درصد میزان وصول مطالبات از دانشگاه علوم پزشکی در زمینه تعرفه خدمات خون و فرآورده های خونی از جمله مباحث مورد بحث در این نشست بود.