اخبار و مطالب اخبار و مطالب

قول مساعد ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در حمایت از طرح مدیریت مصرف خون در بیمارستان های استان

قول مساعد ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در حمایت از طرح مدیریت مصرف خون در بیمارستان های استان

قول مساعد ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در حمایت از طرح مدیریت مصرف خون در بیمارستان های استان

به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، در مراسم هم اندیشی مدیریت مصرف خون  که در انتقال خون یزد برگزار شد دکتر میرجلیلی ضمن خیر مقدم به مدعوین و قول همکاری در زمینه طرح مدیریت مصرف خون افزود :دانشگاه علوم پزشکی تمام سعی خود را برای اجرایی شدن طرح مدیریت مصرف خون در بیمارستان های استان به کار خواهد گرفت.