نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كاركنان جهاد کشاورزی یزد با اهدای خون به کمک بیماران شتافتند

كاركنان جهاد کشاورزی یزد با اهدای خون به کمک بیماران شتافتند

به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد، مسئولین و تعدادي از كاركنان سازمان جهاد کشاورزی یزد با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و کمک به هم نوع خون اهدا کردند.

گفتنی است با توجه به بردوت هوا و کاهش ذخایر خونی، تیم سیار خونگیری این اداره کل سه شنبه 28 آبان در سازمان جهاد کشاورزی یزد مستقر گردید و کارکنان این سازمان با اهدای خون به کمک بیماران شتافتند.

نکته قابل ذکر اینکه کارکنان جهاد کشاورزی یزد از اهداکنندگان مستمر بحساب می آیند و در طول سال به مناسبت های مختلف تیم سیار خونگیری در این سازمان مستقر می گردد و از کارکنان خونگیری به عمل می آید.