اخبار و مطالب اخبار و مطالب

كاركنان نيروي انتظامي شهرستان ميبد خون اهدا نمودند

كاركنان نيروي انتظامي شهرستان ميبد خون اهدا نمودنددر آخرين روز از هفته سلامت كاركنان نيروي انتظامي شهرستان ميبد خون اهدا نمودند به گزارش روابط عمومي، در آخرين روز از هفته سلامت تعدادي از كاركنان نيروي انتظامي شهرستان ميبد با هدف نجات جان بيماران خون اهدا نمودند گفتني است چند سالي است كاركنان نيروي انتظامي اين شهرستان به صورت مستمر به مناسبت هفته سلامت خون اهدا مي كنند.