اخبار و مطالب اخبار و مطالب

كاهش ضايعات مصرف خون و فرآورده هاي خوني در يزد

كاهش ضايعات مصرف خون و فرآورده هاي خوني در يزد

دستورالعمل مديريت ضايعات خون و فرآوده هاي خوني به زودي در كشور اجرا خواهدشد

     به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد، پس از اجراي موفق طرح تحقيقاتي مديريت ضايعات خون و فرآوده هاي خوني و متعاقب آن كاهش ضايعات خون در يزد، اين طرح تحقيقاتي از سوي سازمان انتقال خون ايران جهت اجراي آزمايشي به دستورالعمل تبديل شد و سپس اين دستورالعمل به صورت كشوري اجرا خواهد شد.

     مدير كل انتقال خون يزد ضمن اشاره به جزئيات اين طرح افزود: طرح تحقيقاتي مديريت ضايعات خون و فرآورده هاي خون در سال 1393 در اداره كل انتقال خون يزد، طرح پژوهشي مصوب مركز تحقيقات خون و سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ، به همت دكتر هايده  جوادزاده شهشهاني  و دكتر نقي تقوايي در اين زمينه آغاز شد. با اجراي اين طرح كاهش ضايعات از 13% در سال 92 به6/2% در سال 93 رسيد.

     تقوائي در ادامه افزود: هدف از اجراي اين طرح تحقيقاتي، استفاده صحيح و بهينه از خون و فرآورده هاي خوني دانست و اشاره كرد در همين راستا در سال 93 همايش مديريت مصرف خون با حضور مسئولين استان و مدير عامل محترم سازمان انتقال خون ايران در يزد برگزار شد.

      تقوائي گفت: در سال 94 كاهش ضايعات به عنوان يكي از اهداف كيفي و استراتژيك انتقال خون مصوب شد و در يزد دستورالعمل داخلي براي اجراي آن تدوين شد و از تاريخ 94/01/15 اين دستورا لعمل اجرا گرديد كه پيرو اجراي اين دستورالعمل و پايش ماهانه ضايعات، در 6 ماهه اول سال 94 ضايعات به 2/6% رسيد.

     اين مقام افزود : در تاريخ 94/08/11 دستورالعمل سازمان انتقال خون ايران در اين زمينه تدوين و جهت اجراي آزمايشي در اختيار يزد و چندين استان ديگر قرار گرفت.