اخبار و مطالب اخبار و مطالب

كسب رتبه ممتاز كشوري توسط انتقال خون يزد

كسب رتبه ممتاز كشوري توسط انتقال خون يزداداره كل انتقال خون يزد رتبه ممتاز كشوري در زمينه ارزيابي عملكرد شاخص هاي اختصاصي سازمان انتقال خون ايران در بين ادارات كل انتقال خون سرار كشور در سال 1391 را كسب نمود. به گزارش روابط عمومي، دكتر تقوائي به مناسبت روز جهاني اهداكنندگان خون به خبرنگار صدا و سيما گفت: اين اداره كل در زمينه ارزيابي عملكرد شاخص هاي اختصاصي سازمان انتقال خون ايران و همچمنين اجرا و رعايت دستورالعمل ها و استانداردهاي سازمان جهت تهيه و تأمين خون سالم و كافي حداكثر امتيازات را كسب نمود. وي افزود: شاخص اهداي خون در كشور حدود 26 در 1000 نفر است در حالي كه در استان يزد بيش از 40 در 1000 است و همچنين شاخص اهداي خون مستمر در كشور حدود 39درصد است كه اين شاخص در استان به بيش از 54درصد رسيده است، كه اين جاي تقدير و تشكر هم از اهداكنندگان استان كه سرمايه هاي واقعي انتقال خون هستند و هم از پرسنل خدوم و زحمتكش اين اداره كل دارد. وي در پايان به مناسبت روز 24 خرداد ضمن تقدير و تشكر از اهداكنندگان خون،‌ از مردم نوع دوست استان خواست تا با حضور گسترده خود در انتخابات حماسه اي سياسي حلق نمايند. گفتني است به مناسبت 24 خرداد روز جهاني اهداكنندگان خون از اهداكنندگاني كه در روز 5شنبه براي اهداي خون به اين اداره كل مراجعه نمودند با اهداي گل و كارت پستال ، تقدير و تشكر شد.