اخبار و مطالب اخبار و مطالب

مدير انتقال خون يزد در گفتگوي زنده تلفني عنوان كرد؛بانوان يكي از سالم ترين منابع خوني در دسترس هستند

مدير انتقال خون يزد در گفتگوي زنده تلفني عنوان كرد؛بانوان يكي از سالم ترين منابع خوني در دسترس هستندمدير انتقال خون يزد در گفتگوي زنده تلفني با بخش خبري شبكه استاني تابان عنوان كرد؛ بانوان يكي از سالم ترين منابع خوني در دسترس هستند به گزارش روابط عمومي انتقال خون استان، همزمان با كاهش ميزان مشاركت بانوان در امر اهداي خون دكتر تقوائي در گفتگوي زنده تلفني با بخش خبري شبكه تابان بانوان را جهت امر خداپسندانه اهداي خون تشويق كرد و گفت: زنان يكي از سالم ترين منابع خوني در دسترس هستند. وي خاطر نشان كرد: در كشور ما علي رغم اين كه نيمي از جمعيت كشورمان را بانوان تشكيل مي دهند، درصد خيلي كمي از اهداكنندگان خانم ها مي باشند، اين در حالي است كه در استان ميزان مشاركت خانم ها در امر اهداي خون در سال گذشته تقريباً 3 درصد و در حال حاضر به 5/2 % كاهش يافته است. وي در خصوص علل پايين بودن مشاركت بانوان در كشور افزود: ميزان مشاركت بانوان در امر اهداي خون در كشورهاي توسعه يافته به 30 تا 50% مي رسد. در كشور ما اهداي خون تناقضي با باورهاي مذهبي ندارد. علت اصلي پايين بودن مشاركت زنان در اين امر خداپسندانه اطلاعات ناقص و باورهاي نادرست است. زنان يكي از گروه هاي كم خطر جامعه هستند كه مي توانند در محيطي كاملاً آرام و محرمانه كه در آن موازين شرعي به طور كامل رعايت مي گردد به طور مستمر خون اهدانمايند. چرا كه زنان يكي از جمعيت هاي سالم و مناسب براي اهداي خون هستند و مي توانند جزء اهداكنندگان مستمر خون باشند