اخبار و مطالب اخبار و مطالب

مدير انتقال خون يزد : كسب رتبه برتر در زمينه اهداي خون و ارزيابي شاخص هاي عملكرد در سال 90

مدير انتقال خون يزد : كسب رتبه برتر در زمينه اهداي خون و ارزيابي شاخص هاي عملكرد در سال 90به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، به مناسبت روز 25 خرداد روز جهاني اهداكنندگان خون دكتر سيد علي خدايي در مصاحبه خود با خبرنگار صدا و سيما گفت: انتقال خون يزد در زمينه اهداي خون و ارزيابي شاخص هاي اختصاصي انتقال خون جزو استان هاي برتركشور است. در اين مصاحبه مدير انتقال خون يزد ضمن تبريك روز جهاني اهداكنندگان خون به خبرنكار گفت، اهداكنندگان سرمايه اصلي انتقال خون هستندو از اهداي خون آن ها تشكر و قدرداني نمود. وي در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص ميزان اهداي خون در يزد گفت: انتقال خون يزد جزو استانهاي برتر در كشور و طبق آمار كشوري به ازاي هر 1000 نفر 5?24 نفر اهداكننده وجود دارد اين در حالي است كه در استان يزد به ازا ي هر 1000 نفر 5/37 نفر اهداكننده وجود دارد كه اين نشان از درايت و فهم عميق مردم و اهداكنندگان نسبت به اين امر خداپسندانه و مهم دارد. مدير انتقال خون يزد در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص وضعيت پلاكت در يزد چنين گفت: به علت اينكه يزد يكي از قطب هاي درمان بيماران خوني و سرطاني كشور است و از استان هاي همجوار براي درمان به شهر يزد روي مي آورند بنابراين ميزان پلاكت بيشتري مصرف مي شود كه به حمد خدا با ايثار اهداكنندگان خون و استقرار دستگاه ويژه اهداي پلاكت ، بيماران را تحت پوشش قرار مي دهيم وي در پايان از تمام اهداكنندگان خون و افرادي كه به نوعي همكاري لازم جهت اهداي خون را با اين اداره دارند تشكر ويژه نمود.