اخبار و مطالب اخبار و مطالب

مدير شعب بانك مسكن استان يزد به پويش اشتراك زندگي پيوست

مدير شعب بانك مسكن استان يزد به پويش اشتراك زندگي پيوست

حسن خطيب زاده، مدير شعب بانك مسكن استان به پويش اشتراك زندگي پيوست

به گزارش روابط عمومی اداره كل انتقال خون استان يزد، مدير شعب و تعدادي از مسئولين و كاركنان بانك مسكن با حضور در مرکز انتقال خون صفاييه و با اهداي خون، به کمپین اهدای خون، از روز جهانی تا روز ملی اهدای خون پیوستند.

گفتنی است که كاركنان بانك مسكن جزء اهداکنندگان مستمر خون هستند و در سال دو نوبت مبادرت به اهدای خون می نمایند.