اخبار و مطالب اخبار و مطالب

مدير عامل شركت آب منطقه اي يزد:اهداي خون سالم، اهداي زندگي است

مدير عامل شركت آب منطقه اي يزد:اهداي خون سالم، اهداي زندگي استبه مناسبت ماه محرم مهندس غفوري ضمن اهداي خون، شعار اهداي خون سالم، اهداي زندگي را زيباترين و بالاترين كمك به هم نوع دانست. به گزارش روابط عمومی انتقال خون یزد، مهندس غفوري به همراه مسئولين شركت آب منطقه اي يزد جهت اهداي خون به مناسبت ماه پيروزي خون بر شمشير به انتقال خون يزد مراجعه نمودند و با اهداي خون خود به كمك بيماران شتافتند. گفتني است مدير عامل شركت آب منطقه اي از اهداكنندگان مستمر مي باشد كه در سال حداقل 2 بار جهت اهداي خون مراجعه مي كند.