اخبار و مطالب اخبار و مطالب

مدير كل استاندارد استان يزد به پويش اهداي خون پيوست

مدير كل استاندارد استان يزد به پويش اهداي خون پيوست
به گزارش روابط عمومي، آقای ماجدی مدير كل استاندارد استان يزد به بهانه گراميداشت هفته بهزيستي به كمپين اهداي خون پيوست.

مهندس ماجدي كه از اهداكنندگان مستمر اين اداره كل بحساب مي آيد به صورت منظم و مستمر در سال چهار نوبت خون اهدا مي كند.