اخبار و مطالب اخبار و مطالب

مدير كل انتقال خون استان يزد نيز به پويش اهداي خون پيوست

مدير كل انتقال خون استان يزد نيز به پويش اهداي خون پيوست

به گزارش روابط عمومي، در راستاي حمايت از كمپين اهداي خون از روز جهاني تا روز ملي اهداي خون، شنبه 26 تيرماه  مدير كل، معاون و مسئولين اداره كل انتقال خون استان يزد به پويش اجتماعي اهداي خون پيوستند.

تقوائي در حاشيه اهداي خون خود گفت: پويش اجتماعي اهداي خون يك حركت انسان دوستانه است و از مديران كل و مسئولين استان خواست در راستاي حمايت از اين كمپين با مراجعه به مراكز اهداي خون، نام خود را در اين حركت خداپسندانه ثبت نمايند.