اخبار و مطالب اخبار و مطالب

مدير كل منابع طبيعي استان يزد خون اهدا نمود

مدير كل منابع طبيعي استان يزد خون اهدا نمود

به مناسبت گراميداشت هفته منابع طبيعي و روز احسان و نيكوكاري؛

مدير كل منابع طبيعي استان يزد خون اهدا نمود

      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، مدير كل، مسئولين و كاركنان اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  استان يزد به مناسبت هفته منابع طبيعي و روز احسان و نيكوكاري خون اهدا نمودند.

           مهندس وكيلي هدف از اين كار خداپسندانه را ترويج فرهنگ اهداي خون ،‌كمك به هم نوع دانست و افزود: با توجه به اينكه در هفته احسان و نيكوكاري قرارداريم با اهداي خون به پيشواز اين روز و هفته منابع طبيعي مي رويم.