اخبار و مطالب اخبار و مطالب

مراسم کلنگ زنی و احداث ساختمان جدید پایگاه انتقال خون یزد با حضور معاونت سیاسی امنیتی استانداری یزد

مراسم کلنگ زنی و احداث ساختمان جدید پایگاه انتقال خون یزد با حضور معاونت سیاسی امنیتی استانداری یزدبا هماهنگي هاي انجام گرفته از سوي مديريت و روابط عمومي پايگاه انتقال خون يزد مراسم كلنگ زني و احداث ساختمان جديد پايگاه يزداز محل اعتبارات سفر استاني رياست محترم جمهوري  در محل مجاور ساختمان قبلي با حضور مسئولين، بالاخص جناب آقاي دوران معاونت محترم سياسي و امنيتي استانداري يزد انجام شد. در اين مراسم جمعي از اصحاب رسانه نيز حضور داشتند كه پوشش خبري مناسبي در زمينه فرهنگ سازي و معرفي پايگاه انتقال خون انجام گرفت. بعد از مراسم حاضرين در محل سالن كنفرانس پايگاه يزد حضور به هم رساندند و جناب آقاي دكتر حكمتي مقدم مديريت پايگاه سخناني را در رابطه با اهميت انتقال خون و نيازمنديهاي پايگاه يزد بيان نمودند و سپس جناب آقاي دوران كه خود از اهداكنندگان مستمر خون ميباشند مطالبي را در مورد جايگاه و نقش انتقال خون و اهدا كنندگان بيان نمودند و قول مساعدت در زمينه رفع نياز هاي پايگاه دادند