اخبار و مطالب اخبار و مطالب

مربيان مراكز بهداشت يزد؛ مروجين فرهنگ اهداي خون شدند

مربيان مراكز بهداشت يزد؛ مروجين فرهنگ اهداي خون شدند

      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، دوره آموزشي اهداي خون با هدف ترويج فرهنگ اهداي خون در بين مربيان بهداشت در سالن اجتماعات مركز بهداشت شهرستان يزد با حضور 50 نفر از مربيان ماركز بهداشت استان برگزار شد.

     پزشك مسول برنامه ريزي، جذب و نگهداري اهداكنندگان پيرامون نياز به خون با هدف ايجاد انگيزه در اهداكننده، اهميت اهداي خون مستمر، بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، پرهيز از رفتارهاي پرخطر، توصيه هاي پس از اهداي خون مطالب مهمي براي شركت كنندگان در اين دوره آموزش ارائه داد در پايان اين مراسم به سوالات مربيان بهداشت در خصوص اهداي خون توسط پزشك مسول پاسخ داده شد.

نكته قابل ذكر اينكه قرار شد كتاب دهم سلامت بهداشت در رابطه با اهداي خون سالم كه قبلا در مراكز بهداشت استان توزيع شده است جهت اطلاع رساني به عموم مردم برنامه ريزي شود.