اخبار و مطالب اخبار و مطالب

مردم اهدای خون را به شبهای قدر موکول نکنند

مردم اهدای خون را به شبهای قدر موکول نکنند

با توجه به نياز دائمي بيماران به خون و فرآورده هاي خوني مدیر کل انتقال خون استان یزد از شهروندان یزدی خواست ، همچون گذشته در ماه مبارک رمضان نیزبا مراجعه به پایگاه‌هاومراکز انتقال خون اهداي خون نمايند واین امر را به شب‏های قدرموکول نکنند.

     به گزارش روابط عمومي اداره كل  انتقال خون يزد، دكتر نقي تقوايي با اشاره به کاهش مراجعه مردم برای اهدای خون درماه مبارک رمضان،ازشهروندان یزدی خواست تابا توجه به نیازدائمي بيماران به خون وفرآوردههاي خوني در طول ماه مبارك رمضان، با اهداي خون خود اداره كل انتقال خون استان را یاری کنند.

   وي با بيان اينكه در ماه مبارك رمضان دو پايگاه در امر خونگيري يكي ميدان ابوذر در شهر يزد و همچنين پايگاه انتقال خون شهرستان اردكان تا ساعت 23 داير است ادامه داد: در ماه رمضان دو مركز ثابت خونگيري ديگر نيز يكي در شهرستان ميبد و ديگري مركز ثابت خونگيري آزادشهر از ساعت 8 لغايت 14 فعال هستند كه در اين ماه نيز فعاليت خود را ادامه خواهند داد.

     وي ادامه داد: بر اين مبنا يك شيفت كاري از ساعت 17:30 تا 23 راه اندازي شده تا افراد علاقه مند بتوانند بعد از افطار اقدام به اهداي خون كنند.

      مدير كل انتقال خون استان يزد؛ بهترين ساعات اهداي خون در وقت روزه داري را دو ساعت ابتداي صبح عنوان كرد و افزود: عموم روزه داران پس از افطار نيز مي توانند براي اهداي خون به پايگاه ها مراجعه كنند.

     وی همچنین با بیان این که برخی از مردم برای اهدای خون در شبهای قدر نذ میکنند، دراين ايام  شاهد ازدحام جمعیت هستيم،بنابراین اهداكنندگان حتی المقدور اهدای خون رابه شب‌های قدرموكول نكنندودرطول ماه مبارك مراجعه داشته باشند.

   تقوايي با اشاره به اينكه اهداي خون در شبهاي قدر به علت شب زنده داري مردم با مشاركت خوبي همراه مي باشد تصريح كرد: شب هاي قدر نيز در پايگاه انتقال خون يزد (ميدان ابوذر) تا ساعت 1 بامداد خونگيري انجام مي شود.