اخبار و مطالب اخبار و مطالب

مسئولين صدا و سيماي يزد خون اهدا نمودند

مسئولين صدا و سيماي يزد خون اهدا نمودند

در آستانه اربعين حسيني؛

مسئولين صدا و سيماي يزد خون اهدا نمودند

      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد،روز سه شنبه دهم آذر ماه و در آستانه اربعين حسيني مدير هماهنگي خبر، معاون فني، مدير پشتيباني و خدمات، مدير مالي، مدير روابط عمومي و جمعي از كاركنان صدا و سيماي مركز يزد، خون اهدا نمودند.

     اين مراسم با هماهنگي مديران روابط عمومي انتقال خون و صداو سيما در راستاي نذر خون و ترويج فرهنگ اهداي خون در جامعه انجام شد.