اخبار و مطالب اخبار و مطالب

معاون استاندار: انتقال خون حساس و ظريف است

معاون استاندار: انتقال خون حساس و ظريف استمعاون استاندار: انتقال خون حساس و ظريف است بابايي معاون برنامه ريزي استاندار و نبي مدير كل برنامه ريزي و بودجه در بازديد از اين اداره كل ضمن حساس و ظريف خواندن كار انتقال خون، از مردم دارالعباده و كاركنان اين اداره كل جهت ايثار در تهيه خون و فرآورده هاي خوني سالم تقدير و تشكركرد. به گزارش روابط عمومي، در اين مراسم معاون برنامه ريزي استاندار و مدير كل برنامه ريزي و بودجه ضمن بازديد از بخش هاي اهداكنندگان،فرآورده ، پخش خون و آزمايشگاه و كنترل كيفي با مشكلات و چالش هاي پيش روي سازمان آشنا شدند. در اين ديدار دكتر تقوائي حياتي بودن سازمان انتقال خون، بالا بودن هزينه هاي جاري سازمان،‌كسب حداكثر امتياز ممكن در ارزيابي عملكردهاي ادارات كل انتقال خون سراسر كشور در سال 1391، ارسال خون و فرآورده هاي خوني به استان هاي همجوار و .... از جمله مطالب مهم ديگري بود كه مدير كل انتقال خون يزد توضيح داد. در پايان اين بازديد بابايي معاون استاندار از مردم هميشه در صحنه استان خصوصاً‌ اهداكنندگان خطه كوير و همچنين از زحمات بي شائبه و شبانه روزي كاركنان اداره كل در جهت تهيه خون و فرآورده هاي خون سالم تلاش مي كنند تقدير و تشكر كرد و قول پيگيري هاي لازم جهت رفع مشكلات اين اداره كل به مسولين داد.