اخبار و مطالب اخبار و مطالب

ملاقات مدير كل انتقال خون با مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان

ملاقات مدير كل انتقال خون با مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان

      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، دكتر تقوايي به منظور تقدير و تشكر از همكاري و مساعدت شركت توزيع نيروي برق استان در جهت برقراري سيستم مديريت سبز كه از جمله آنها مديريت مصرف بهينه برق مي باشد و همچنين مشاركت در برگزاري دوره آموزشي مديريت مصرف بهينه انرژي با مهندس صحتي ديدار و گفتگو نمود.

     در اين ديدار مدير كل انتقال خون يزد ضمن تشكر از همكاري هاي شركت توزيع نيروي برق استان در راستاي پياده سازي سيستم مديريت سبز از حساسيت و پيچيدگي فرآيند تهيه فرآوده هاي خوني صحبت نمود و سپس گزارشي در خصوص ميزان اهداي خون، اهداي خون مستمر، سلامت خون و ارسال خون به استان هاي همجوار ارائه داد.

     در ادامه اين ملاقات مهندس صحتي؛مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان ضمن خوش آمدگويي انتقال خون را از ارگان هاي حياتي دانست و قول همكاري و مساعدت بيشتر در زمينه اهداي خون و آموزشي دوره هاي ضروري در زمينه مصرف بهينه انژي داد.

     گفتني است مدير عامل و كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان از اهداكنندگان مستمر هستند كه حداقل در سال دو بار  خون اهدا مي نمايند.

     در پايان اين ديدار از رئيس گروه مديريت مصرف بهينه انرژي و همچنين مديرعامل شركت توزيع نيروي برق با اهداي لوحي تقدير و تشكر شد.