اخبار و مطالب اخبار و مطالب

نخبه هاي يزدي نيز در زمره اهداكنندگان خون قرار گرفتند

نخبه هاي يزدي نيز در زمره اهداكنندگان خون قرار گرفتندبه گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، جوانان نخبه يزدي ‌به مناسبت روز جوان خون اهدا نمودند. تيم سيار خونگيري انتقال خون كه در بنياد ملي نخبگان مستقر شده بود، جوانان نخبه يزدي با تأسي از جوان امام حسين (عليه السلام) حضرت علي اكبر (عليه السلام) خون خود را براي بيماران و نيازمندان خون اهدا نمودند. گفتني است بيش از نيمي از نخبه هاي كه براي اهداي خون مراجعه نموده، از نوع اهدا كنندگان بار اول بودند كه شور و اشتياق عجيبي در اين امر خداپسندانه داشتند.