اخبار و مطالب اخبار و مطالب

نذر اهداي خون نخبگان يزدي


به گزارش روابط عمومی انتقال خون یزد، طبق هماهنگي هاي انجام شده جهت نذر اهداي به مناسبت ماه محرم تعدادي از مسئولين و كاركنان بنياد نخبگان استان و نخبه هاي يزدي خون اهدا نمودند. اهداكنندگان در مصاحبه با خبرنگار صدا و سيما هدف از اهداي خون خود را كمك به هم نوع و همچنين نذر اهداي خون دانستند.