اخبار و مطالب اخبار و مطالب

نذر اهداي خون نخبگان يزدي

نذر اهداي خون نخبگان يزديبه گزارش روابط عمومی انتقال خون یزد، طبق هماهنگي هاي انجام شده جهت نذر اهداي به مناسبت ماه محرم تعدادي از مسئولين و كاركنان بنياد نخبگان استان و نخبه هاي يزدي خون اهدا نمودند. اهداكنندگان در مصاحبه با خبرنگار صدا و سيما هدف از اهداي خون خود را كمك به هم نوع و همچنين نذر اهداي خون دانستند.