اخبار و مطالب اخبار و مطالب

هاشم و باشم از انتقال خون بازديد و از كمپين اهداي خون حمايت نمودند

هاشم و باشم از انتقال خون بازديد و از كمپين اهداي خون حمايت نمودند

هاشم و باشم از كمدين ها و طنزپردازان معروف استان و كشور، به دعوت مدير كل انتقال خون استان از اين اداره كل بازديد نمودند.

     به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد، صاحب و عليرضا حايري زاده كه از طنزپردازان  مطرح استان و بنام كشور كه با لقب هاشم و باشم معروف هستند، پس از حضور در انتقال خون و بازديد از بخش هاي مختلف از نزديك از روند تهيه خون و فرآورده هاي خوني آشنا شدند و از كمپين اهداي خون حمايت نمودند.

هاشم و باشم انتقال خون را به عنوان دستگاهي خاص نامبرده و قرار شد در اجراي برنامه هاي خود از اهداي خون بيشتر ياد كنند.

گفتني است دو هنرمند در ارديبهشت ماه پس از اجراي  برنامه زنده تلوزيوني با مراجعه به اداره كل انتقال خون يزد خون خود را جهت كمك به بيماران اهدانمودند.