اخبار و مطالب اخبار و مطالب

هاشم و باشم خون اهدا نمودند

هاشم و باشم خون اهدا نمودند

     هاشم و باشم ازكمدين ها و طنزپردازان معروف استان ،پس از اجراي برنامه زنده تلويزيوني يك فنجان زندگي، با مراجعه به انتقال خون اهدای خون نمودند.

     به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد، صاحب و عليرضا حايري زاده كه از طنزپردازان  مطرح استان و بنام كشور كه با لقب هاشم و باشم معروف هستند، 9 ارديبهشت ماه در برنامه زنده تلوزيوني يك فنجان  زندگي كه از سيماي شبكه استاني يزد (تابان) پخش مي شود در خصوص خون و اهداي خون صحبت نموده و پس از اجراي  برنامه همراه با مجري برنامه حسين وكيلي با مراجعه به اداره كل انتقال خون يزد خون خود را جهت كمك به بيماران اهدانمودند.