اخبار و مطالب اخبار و مطالب

همایش روز جهانی اهدای خون

همایش روز جهانی اهدای خونهمایش روز جهانی اهدای خون در تاریخ 24 خرداد ماه با حضور مسئولین استانی و جمعی از اهداکنندگان مستمر خون در سالن شهید علیزاده دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.