اخبار و مطالب اخبار و مطالب

همزمان با آغاز ماه محرم پرسنل و دانشجويان دانشكده علوم قرآني شهرستان ميبد خون اهدا نمودند.

همزمان با آغاز ماه محرم پرسنل و دانشجويان دانشكده علوم قرآني شهرستان ميبد خون اهدا نمودند.به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم و ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان حضرت أبا عبدا... الحسين (ع)، پرسنل و دانشجويان دانشكده علوم قرآني شهرستان ميبد در اقدامي انسان دوستانه خون اهدا نمودند. روز يكشنبه بيست و هشتم آبان ماه، تيم سيار مركز خونگيري شهرستان ميبد در اين دانشكده مستقر گرديد و 40 نفر از پرسنل و دانشجويان اين مركز در مراسم اهداي خون شركت نمودند. نكته قابل توجه استقبال بانوان جهت اهداي خون در اين دانشكده بود، به نحوي كه 50 درصد از مراجعه كنندگان را بانوان تشكيل دادند، اين در حالي است كه در سال گذشته ميزان مشاركت بانوان در امر اهداي خون در استان تنها 4 درصد بود