اخبار و مطالب اخبار و مطالب

هنرمندان مي توانند نقش مهمي در ترويج فرهنگ اهداي خون داشته باشند

هنرمندان مي توانند نقش مهمي در ترويج فرهنگ اهداي خون داشته باشندقانع؛مجري توانمند يزدي : هنرمندان مي توانند نقش مهمي در ترويج فرهنگ اهداي خون داشته باشند در مراسم تجليل از هنرمندان نمونه استان كه شامگاه جمعه در استان يزد برگزار شد، قانع يكي از مجريان برتر كشوري در خصوص نقش هنرمندان در ترويج فرهنگ اهداي خون صحبت نمود و قرار شد هنرمندان 13 خرداد ماه به صورت دسته جمعي خون اهدا نمايند. به گزارش روابط عمومی، وي با اشاره به جايگاه استان در زمينه اهداي خون گفت: چندي پيش كه جهت اهداي خون به اداره كل انتقال خون يزد مراجعه نمودم، متوجه شدم متوسط اهداي خون در كشور به ازاي هر 1000 نفر تقريباً 27 است كه اين آمار در استان يزد 38 در هزار است. وي در اين مراسم با دعوت از هنرمندان جهت ترويج فرهنگ اهداي خون گفت: اهداي خون يكي از سنت هاي حسنه است كه با اهداي يك واحد خون مي توان جان سه بيمار را نجات داد. قرار شد به مناسبت 14 و 15 خرداد هنرمندان روز سه شنبه 13 خرداد ماه به صورت دسته جمعي خون اهدا نمايند.