اخبار و مطالب اخبار و مطالب

يك خيّر يزدي با اهداي 150 شاخه گل از اهداكنندگان خون تقدير و تشكر نمود

يك خيّر يزدي با اهداي 150 شاخه گل از اهداكنندگان خون تقدير و تشكر نمودبه گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد: يك خيّر يزدي در روز نهم مرداد روز ملي اهداي خون با اهداي 150 شاخه گل اين روز را به اهداكنندگان تبريك گفت. دكتر سيد علي خدايي با اهداي شاخه هاي گل و تبريك اين روز به اهداكنندگان از اين فرد خيّر و نيكوكار يزدي تقدير و تشكر نمود.