اخبار و مطالب اخبار و مطالب

پنجمين جلسه هم انديشي جشن 40 سالگي انتقال خون در يزد برگزار شد

پنجمين جلسه هم انديشي جشن 40 سالگي انتقال خون در يزد برگزار شدپنجمين جلسه هم انديشي جشن 40 سالگي انتقال خون در يزد برگزار شد به گزارش روابط عمومي، پنجمين جلسه هم انديشي برگزاري جشن 40 سالگي روز دوشنبه 22 ارديبهشت ماه با حضور مدير كل و مسئول روابط عمومي انتقال خون و دبير جشن چهل سالگي در استان و تني چند از مسئولين كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، در دفتر مدير كل برگزار گرديد. در اين جلسه مدير كل انتقال خون بر هر چه باشكوهتر برگزار شدن جشن 40 سالگي و استفاده از سازمان هاي مردم نهاد تأكيد نمود. در ادامه جلسه خانم قوامي معاونت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در خصوص ظرفيت هاي ناشناخته اين كانون صحبت نمود و قول همكاري مساعد در برگزاري جشن با شكوه در استان داد.