اخبار و مطالب اخبار و مطالب

پيام مديرعامل سازمان انتقال خون به مناسبت روز روابط عمومي و روز جهاني ارتباطات

پيام مديرعامل سازمان انتقال خون به مناسبت روز روابط عمومي و روز جهاني ارتباطات



" به مناسبت روز روابط عمومی وروزجهانی ارتباطات "

     در دنیای امروز ، به عنوان عصر ارتباطات ، تعامل وارتباط دوسویه با مخاطبان وکرامت آنان از پایه های اساسی حفظ هرسازمان مشتری مدار است ، به ویژه در انتقال خون که خود پل ارتباطی بین بیماران نیازمند به خون واهداکنندگان ایثارگر است . در این میان ، روابط عمومی به عنوان سامانه ای منسجم وهدفمند، با تلاش آگاهانه ، برنامه ریزی کاربردی واقدامات روشن وموثر باید تمام هم خود را به کار گیرد تا ضمن کسب آگاهی از سلایق ونیازهای مخاطبین و با شناخت وهدایت افکار عمومی ، پلی باشد برای ایجاد وحفظ ارتباط با آنان ونیل به اهداف سازمانی خود ودر این بین مخاطبین داخل سازمانی را نباید از نظر دور داشت .

     اکنون ، در آستانه 27 اردیبهشت – روز روابط عمومی وروز جهانی ارتباطات ، فرصت را مغتنم شمرده وضمن تبریک وتهنیت به همه همکارانم در روابط عموومی ستاد و پایگاهها ، از تقبل زحمات شما که در کسوت روابط  عمومی در اعتلای جایگاه واهداف سازمان کمر همت 
بسته اید ، تقدیر وتشکر نمایم .

     امیدوارم با استعانت از درگاه ایزد منان وبا تلاش وکوشش بیشتر و با نگاه مخاطب محور و پاسخگو و با به کار گیری روش های موثرتر روابط عمومی در راستای شناساندن جایگاه والای انتقال خون ، شاهد پیشبرد اهداف سازمان در اعتلای جایگاه نظام سلامت کشور باشیم .