اخبار و مطالب اخبار و مطالب

پيوستن معاون سابق استاندار به پويش اجتماعي اهداي خون

پيوستن معاون سابق استاندار به پويش اجتماعي اهداي خون

به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد، معاون سابق استاندار به مناسبت هفته انتقال خون و با هدف ترويج فرهنگ اهداي خون به جمع كمپين اهداي خون پيوست.
دكتر بابايي پس از اهداي خون از زحمات مدير كل و پرسنل انتقال خون كه در تهيه خون سالم براي بيماران تلاش مي كنند، تشكر نمود