اخبار و مطالب اخبار و مطالب

پيوستن معاون سابق استاندار به پويش اجتماعي اهداي خون
به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد، معاون سابق استاندار به مناسبت هفته انتقال خون و با هدف ترويج فرهنگ اهداي خون به جمع كمپين اهداي خون پيوست.
دكتر بابايي پس از اهداي خون از زحمات مدير كل و پرسنل انتقال خون كه در تهيه خون سالم براي بيماران تلاش مي كنند، تشكر نمود