اخبار و مطالب اخبار و مطالب

چرا خون سالم با من آغاز می شود ؟

چرا خون سالم با من آغاز می شود ؟چرا خون سالم با من آغاز می شود ؟

خون – هدیه زندگی – گرانبهاترین هدیه ای است که یک فرد به فردی دیگر می دهد تصمیم گیری در مورد اهدای خون می تواند جان یک یا چند نفر را نجات بخشد.

     بیمارانی که به خون نیاز دارند حق دارند خونی را دریافت نمایند که حتی الامکان سالم بوده به آنها آسیبی وارد نسازد. اگر فکر می کنید که خونتان ممکن است ناسالم باشد زندگی فرد دیگری بسته به تصمیم گیری شماست که خون اهدا نکنید.

     به خاطر داشته باشید که شما یا یکی از اعضای خانواده تان ممکن است روزی به هدیه خون نیاز داشته باشد در آن زمان انتظار دریافت خون سالم را از دیگران دارید دیگران نیز حق برابری دارند که بدانند خونی که آنها دریافت می کنند نیز سالم است .