اخبار و مطالب اخبار و مطالب

چه مقدار خون گرفته می شود ؟

چه مقدار خون گرفته می شود ؟چه مقدار خون گرفته می شود ؟

در اکثر کشورها حجم خون جمع اوری شده 450 میلی لیتر یعنی کمتر از 10 درصد حجم کل خون است ( یک فرد بالغ به طور متوسط 5/4 تا 5/5 لیتر خون دارد ) . در بعضی کشورها 250 میلی لیتر خون گرفته می شود.

     بدن شما مایع از دست رفته را بین 12 تا 24 ساعت جبران می کند. گاهی این زمان تا 36 ساعت هم طول می کشد تعداد گلبول قرمز شما در 21 روز به حالت طبیعی بر می گردد.