اخبار و مطالب اخبار و مطالب

چه کسی می تواند خون اهدا کند ؟

چه کسی می تواند خون اهدا کند ؟ چه کسی می تواند خون اهدا کند ؟

اکثر افراد سالمی که مبتلا به بیماری عفونی ( که از طریق خون منتقل می شود ) نیستند می توانند خون اهدا نمایند.

     سن مناسب برای مردمی که اهدای خون می کنند میان کشورهای مختلف متفاوت است امابه طور متداول بین 17 تا 65 سالگی است . مشروط بر آنکه معیارهای اهداکنندگان سالم در نظر گرفته شود. بسیاری از مراکز اهدای خون افرادی را که بین 16 تا 65 سال سن دارند را می پذیرند.