اخبار و مطالب اخبار و مطالب

چه گروه های خونی مورد نیازند؟

چه گروه های خونی مورد نیازند؟چه گروه های خونی مورد نیازند؟

چهار گروه خونی AB,B,A,O وجود دارند. خون اهداکنندگان دارای گروه های خونی مختلف همیشه مورد نیاز است اما خون گروه O معمولا بالاترین تقاضا را دارد زیرا متداولترین گروه بوده و می تواند به بیمارانی که گروه های خونی دیگری دارند نیز تجویز گردد.