اخبار و مطالب اخبار و مطالب

گراميداشت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر

گراميداشت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر    به گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون استان يزد، بمناسبت سوم خرداد سالروز آزادي خرمشهر و فتح آن توسط دلير مردان ايران، اهم اقداماتي كه در اين پايگاه انجام گرفته است بشرح ذيل اعلام مي گردد.

  • نصب بنر در محل ورودي پايگاه
  • درج مطالب خواندني در اين خصوص در سايت و برد پايگاه
  • پذيرايي از اهداكنندگان و پرسنل در اين روز