اخبار و مطالب اخبار و مطالب

گزارش اهداي خون بانوان حوزه علميه حضرت زينب

گزارش اهداي خون بانوان حوزه علميه حضرت زينببه گزارش روابط عمومی پایگاه، با هدف ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان،  همچنين بمناسبت هفته سلامت و سالروز ولادت با سعادت حضرت زينب (س) ، اولين تيم سيار خونگيري ويژه بانوان در استان يزد روز سه شنبه مورخ 23/1/90 تشكيل شد.

 در اين اقدام خداپسندانه تعدادی از بانوان طلبه حوزه علميه حضرت زينب (س) خون خود را به نيازمندان و بيماران اهدا نمودندلازم به ذكر است در این مشارکت از 36 نفربانوي نوعدوست پذيرش شده تعداد 21 نفر موفق به اهداي خون شدند.

      اهداكنندگان هدف خود را كمك به بيماران و ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان تشريح نمودند. گفتني است بانوان ايراني به علت تلقين باورهاي غلط و ترس از كم خوني به اهداي خون كمتر گرايش دارند. در حالي كه قبل از خونگيري تمامي اهداكنندگان ضمن معاينه توسط پزشك،از نظر سطح هموگلوبين و احيانا كم خوني بررسي مي شوند و براي خانم ها قرص آهن تجويز مي شود.