اخبار و مطالب اخبار و مطالب

گفتگوي زنده مدير پايگاه با برنامه نسيم صبح رادیو یزد

گفتگوي زنده مدير پايگاه با برنامه نسيم صبح رادیو یزدبه گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون يزد، صبح روز يكشنيه 8 آبان ماه مجري گزارشگر برنامه راديويي نسيم صبح ميهمان پايگاه انتقال خون يزد بود. در اين برنامه، گزارشگر در دو بخش به معرفي اين پايگاه پرداخت در يك نوبت به فعاليت ها، مشخصات ساختمان فعلي پايگاه، ساعت شروع به كار پايگاه و همچنين به افتتاح مركز خونگيري آزادشهر پرداخت و ديگري در خصوص سوالات مطرح شده از سوي ارباب رجوع بود كه مدير پايگاه پاسخگوي سوالات مجري و گزارشگر برنامه نسيم صبح بود. در بخش دوم برنامه، گزارشگر راديو از مدير پايگاه سوال كرد بعضي از ارباب رجوع از مكان نامناسب خونگيري و تعداد محدود تخت هاي خونگيري اشاره كرده اند؟ دكتر سيد علي خدايي در جواب گفت ساختمان فعلي انتقال خون در سال 1360 تاسيس شده و با توجه به اينكه در حال حاضر شهرسان يزد بيش از 500 هزار نفر جمعيت دارد مراكز درماني، بيمارستانها و ... نسبت به اين افزايش جمعيت رشد داشته است ولي ساختمان فعلي انتقال خون يزد جوابگوي اين جمعيت نيست. اخيراً ساختمان جديد پايگاه كه در مصوبه سفرهاي رياست محترم جمهوري تاسيس شده است از مكان مناسب خونگيري كه بيش از 200 متر است و تعداد تخت بيشتري در آن مكان مي تواند قرار بگيرد برخوردار است كه اميدواريم با مساعدت هر چه بيستر مسولين استان و ستاد مركزي مشكل تجهيزات آن نيز مرتفع گردد و شاهد افتتاح هر چه سريعتر آن باشيم و بتوانيم خدمات بهتري به مردم شريف استان داشته باشيم. مدير پايگاه همچنين در جواب گزارشگر كه پرسيد بعضي ارباب ارجوع از معطلي در هنگام معاينه سوال مي كردند گفت: همانطور كه خون سالم باعث نجات جان انسانها مي شود خون آلوده هم مي تواند سلامت فرد را به خطر بياندازد ما بايد تمام سعي و توان خود را به كار بگيريم تا خداي ناكرده خون آلوده به فرد ديگري انتقال پيدا نكند. يكي از مراحل تامين خون سالم معاينه پزشك و جواب صادقانه از طرف فرد اهداكننده مي باشد كه بايد به نحو مطلوب انجام گيرد. گفتني است برنامه زنده راديويي نسيم صبح هر روز از اوايل صبح شروع و تا ساعت 8 صبح ادامه دارد . گزارشگر اين برنامه يكشنبه هاي هر دو هفته يكبار به صورت سر زده به يكي از سازمان ها و ارگان هاي دولتي مراجعه نموده و از نزديك با نحوه فعاليت آن سازمان مردم را آشنا نموده و موارد درخواستي ارباب رجوع مربوط به آن سازمان راا پيگيري مي نمايد كه اين گزارشگر يكشنبه 8 آبان از ساعت 7 صبح ميهمان انتقال خون يزد بود.