اخبار و مطالب اخبار و مطالب

یزد میزبان اجلاس انتقال خون همکاری های مشترک منطقه ای مركز کشور

یزد میزبان اجلاس انتقال خون همکاری های مشترک منطقه ای مركز کشور

به گزارش روابط عمومی اداره كل انتقال خون استان یزد، همزمان با 30 ارديبهشت چهارمین اجلاس همکاری های منطقه ای ادارات کل انتقال خون کشور شامل استان های اصفهان و چهار محال و بختياري و یزد در دفتر مدیر كل انتقال خون استان يزد برگزار  شد.

مدير كل انتقال خون يزد از وضعیت کلی انتقال خون های سه استان و استفاده از  نقاط قوت استان ها در راستاي پوشش دادن نقاط ضعف سخنرانی نمود و سپس درباره مسائلی همچون ساماندهی بازرسی های منطقه ای، راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس برای برگزاری جلسات و آموزش ها و نحوه آموزش و مشاوره پزشکان اهدا در بین سه اداره کل بحث و تبادل نظر شد.

     در پایان اجلاس، مدیران از بخش های مختلف انتقال خون یزد بازدید نمودند و از ظرفیت ها و پتانسیل های آن آشنا شدند