نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

1500 یزدی در پویش نذر خون شرکت کردند

1500 یزدی در پویش نذر خون شرکت کردند

در ۱۴روز نخست ماه محرم امسال از تقریبا یک هزار و ۸۰۰نفر مراجعه کننده به مرکز انتقال خون استان تقریبا ۱۵۰۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون يزد، نقی تقوائی ضمن تاییید خبر گفت: در ۱۴ روز نخست ماه محرم امسال یک هزار و ۷۸۴ نفر به مراکز انتقال خون استان جهت شرکت در پویش نذر خون مراجعه کردند که از این تعداد یک هزار و ۴۹۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.

مدیر کل انتقال خون استان افزود: از مجموع اهداکنندگان خون در این بازه زمانی ۹۴.۹درصد را مردان و ۵.۱ درصد را زنان تشکیل می‌دهند که از این تعداد اهداکنندگان مستمر ۵۵.۲ درصد، اهداکنندگان باسابقه ۲۹.۴ درصد و بار اولی‌ها ۱۵.۴درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به طرح پویش "نذر خون و پلاسما" در انتقال خون استان گفت: این پویش به صورت هماهنـگ در سراسـر کشور از تاسوعا آغاز گردیده و تا اربعین حسـینی ادامه دارد و هدف آن با توجه به کاهش اهداي خون در ماه هاي اخیر به علت شـیوع ویروس کرونا، تامین خون سالم و کافی برای بیماران و نشـرکلید واژه نذر در رسانه هاي رسـمی و فضاي مجازي عنوان شده است.

وی در پایان با اشاره به طرح نوبت دهی اینترنتی اهدای خون گفت: با هدف مدیریت فاصله گذاري اجتماعی و توزیع داوطلبین در زمان هاي مختلف ، اهداکنندگان می تواننــد در سامــانه نــوبت دهی اهــداي خــون کـه در وب ســایت ایـن اداره کــل بـه نشــانیyazdbto.ir  بـارگزاري شـده است، ثبت نـام و زمـان دلخـواه خود را براي اهـداي خون یـا پلاسـما مشخص نمایند.